Je bent hier als gast klik  Login  of  Registreer   om deel te nemen
  Zoeken© copyright 2008
Welkom

In de discussies rond klimaatverandering ligt bij veel organisaties de nadruk op het voorkomen van klimaatverandering door bv. de reductie van CO2. Het bewustzijn dat op lokale en regionale schaal ook een belangrijke rol is weggelegd voor adaptatie, het aanpassen aan klimaatveranderingen, ontbreekt nog vaak. De provincie kan bij uitstek vormgeven aan adaptatie. Veel provincies staan echter nog aan het begin van het proces.

In de provincie Groningen gebeurt al veel op dit terrein. Zo maakt de provincie een nieuw omgevingsplan en is klimaatverandering hierin een belangrijk thema. Klimaat is naast economische en demografische ontwikkeling één van de pijlers van het POP. Voor meer informatie over het POP kunt u hier klikken.

In verschillende projecten is veel kennis vergaard over klimaatverandering. De opgave is nu om deze kennis toe te passen bij de uitvoering van het nieuwe provinciaal omgevingsplan. Daarin wordt het beleid voor de komende 10 jaar vastgelegd. Tot op heden blijkt het moeilijk te zijn om integrale doorwerking van energie- en klimaatbeleid in de ruimtelijke ordening te bereiken. Om dit te bevorderen is de Hotspot Klimaatbestendig Omgevingsplan Groningen in het leven geroepen.